Information om digitaltryck

Digitaltryck är ett snabbt och förmånligt alternativ!

Digitaltryck har ökat i popularitet och ligger nu parallellet med traditionellt offset-tryck. Vid digital tryckning överförs data i en helt digital process från datamediet till pappret. Metoden är snabbare än den traditionella metoden eftersom man inte behöver tryckplåtar.

Den digitaltryckta produkten är torr och redo för efterbearbetning och distribution omedelbart efter tryck. Digitaltryck är ett förmånligt alternativ och det är även enkelt att trycka små mängder.

Oy Nord Print Ab:s digitaltryckeri ligger i Helsingfors, men vi levererar produkterna snabbt till alla delar av Finland.

Tre skäl att välja digitaltryck:

  1. Utmärkt kvalitet.
  2. Rätta tryckvolymer.
  3. Korta leveranstider.

Låt fantasin flöda och skapa minnesvärda tryckalster digitalt!

Adresser för leverans av filer:

Material: tuotanto@nordprint.fi

Stora filer kan överföras t.ex. via WeTransfer, som är en gratis tjänst.

Beställ tryckalster snabbt och enkelt från vår nätbutik!

Eller skicka en kontaktbegäran: