Färgprofiler

  • Vid tryck på bestruket papper: Coated Fogra 27/39-profil
  • Vid tryck på obestruket papper: Uncoated Fogra 29-profil
  • Egen profil för gulaktigt papper, till exempel Munken

Meddela alltid tryckeriet vilken profil som du använder i ditt arbete.

Sidstorlek

Kontrollera att sidstorleken är densamma som den beställda storleken.

Bilder

  • Bildupplösning: 300 dpi
  • Bildernas färgrymd: CMYK

Typsnitt eller fonter

  • Inkludera alla teckensnitt (även Arial och Times som inte ingår som standard)
  • Sätt textkolumnerna på det översta skiktet

Linjer

  • Den tunna linjens minsta tjocklek är 0,5 punkt

Utkast

Läs igenom utkastet noga och gör korrigeringsmarkeringar.

Markera korrigeringarna tydligt med en färgpenna så att de upptäcks och utförs.

Om du gör korrigeringarna själv skickar du hela filen till vårt tryckeri igen.

Program

Du uppnår bästa resultat om du använder Adobes program.

Dokument som gjorts med programmen Microsoft Word, Powerpoint, Publisher och Excel kräver nästan alltid redigering innan de blir tryckfärdigt material och kan därför ge upphov till onödiga extra kostnader.

Gamla Pagemaker- och Freehand-dokument öppnas med reservation.

Nerladdningar

I nedanstående filer får du hjälp att skapa rätt dataformat. Hämta filen till din dator genom att klicka på filnamnet och gå igenom instruktionerna innan du skickar det slutliga materialet.

CS 6 version:
Bestruket papper, CS 6
Obestruket papper, CS 6

CS 3-4 versioner:
Bestruket papper, CS 3-4
Obestruket papper, CS 3-4

Adresser för leverans av filer:

Material: tuotanto@nordprint.fi
Adressregister: webmaster@nordprint.fi

Om du skickar material till vår FTP-server så be om anvisningar och koder av din kontaktperson.

Beställ tryckalster snabbt och enkelt från vår nätbutik!

Eller skicka en kontaktbegäran: