Färgprofiler

  • Vid tryck på bestruket papper: PSO Coated v3-profil
  • Vid tryck på obestruket papper: PSO Uncoated v3 (FOGRA52)-profil
  • Egen profil för gulaktigt papper, till exempel Munken

Meddela alltid tryckeriet vilken profil du använder i ditt arbete.

Sidstorlek

Kontrollera att sidstorleken är densamma som den beställda storleken.

Exportera dokumentet sidvis, inte som uppslag.

Bilder

  • Bildupplösning: 300 dpi
  • Bildernas färgrymd: CMYK

Typsnitt eller fonter

  • Inkludera alla teckensnitt (även Arial och Times som inte ingår som standard)
  • Sätt textkolumnerna på det översta skiktet

Linjer

  • Den tunna linjens minsta tjocklek är 0,5 punkt

Utkast

Läs igenom utkastet noga och gör korrigeringsmarkeringar.

Markera korrigeringarna tydligt med en färgpenna så att de upptäcks och utförs.

Om du gör korrigeringarna själv skickar du hela filen till vårt tryckeri igen.

Program

Du uppnår bästa resultat om du använder Adobes program.

Dokument som gjorts med programmen Microsoft Word, Powerpoint, Publisher och Excel kräver nästan alltid redigering innan de blir tryckfärdigt material och kan därför ge upphov till onödiga extra kostnader.

Gamla Pagemaker- och Freehand-dokument öppnas med reservation.

Nerladdningar

Med nedanstående filer får du hjälp att skapa rätt dataformat. Hämta filen till din dator genom att klicka på filnamnet och gå igenom instruktionerna innan du skickar det slutliga materialet.

CC Indesign Joboption:
Bestruket papper
Obestruket papper

Färgprofil:
PSO Coated v3 Bestruket papper
PSO Uncoated v3 (FOGRA52) Obestruket papper
Munken Pure
Munken Print Cream
Munken Lynx

Adresser för leverans av filer:

Material: tuotanto@nordprint.fi

Stora filer kan överföras t.ex. via WeTransfer, som är en gratis tjänst.

Beställ tryckalster snabbt och enkelt från vår nätbutik!

Eller skicka en kontaktbegäran: